ONLINE 142
  Top
  Nhân Vật
  Cấp Độ
  Chiến Lực
  1
   MrThienloi 
   148 
   225 
  2
   Lord 
   135 
   160 
  3
   BeHieu 
   128 
   150 
  4
   GiapNgo 
   138 
   130 
  5
   GM 
   1 
   120 
  HK Online
  • HK Online
  • HK Online
  • HK Online
  Xem Thêm ...