Hạng Nhân Vật Cấp Độ Lớp Phái
1 DaoCongTu 108 Đại phu
2 LemonNation 108 Cung thủ Chính
3 MrThienloi 107 Thương hào
4 Chen 105 Thương hào
5 HuyHuy 105 Đao khách Chính
6 Cloud 105 Kiếm khách
7 Squall 105 Đao khách Chính
8 Chenz 105 Đao khách
9 AcNhn 105 Đại phu
10 Ella 104 Đại phu Chính